Zoeken

Gestructureerde programma's voor obesitasbehandeling in de eerste lijn worden steeds belangrijker. 

Hoe zit het met informatie over resultaten op lange termijn?   Een gestandaardiseerd dieetprogramma met vervangmaaltijden, ingezet volgens de momenteel geldende richtlijnen is geëvalueerd. Er werden 70 personen gedurende 36 maanden gevolgd. Naast gewicht werd ook  lichaamssamenstelling gemeten met conventionele antropometrie en bio-elektrische impedantie-analyse.

RESULTATEN:
De overall bevindingen laten een significante afname zien van het lichaamsgewicht en lichaamsvet en een bevredigende ontwikkeling van de lichaamscelmassa gedurende de observatieperiode van 36 maanden.

CONCLUSIE:
Het geëvalueerde programma voldoet aan de nationale en internationale richtlijnen voor de behandeling van obesitas bij volwassenen en is efficiënt en zinvol voor een langdurig therapeutisch gebruik in de eerste lijn.

Ref:  Obes Facts. 2017;10(2):76-84. doi: 10.1159/000454836. Epub 2017 Apr 5. Long-Term Weight-Loss Maintenance by a Meal Replacement Based Weight Management Program in Primary Care. Kruschitz R, Wallner-Liebmann S, Lothaller H, Luger M, Ludvik B.