Zoeken

Gewichtsverlies: verwachting anders dan realiteit

Bij het starten van een dieet is er een verschil tussen het voorspelde gewichtsverlies en het gerealiseerde gewichtsverlies. Het blijkt dat men vaak te optimistisch is en de realiteit tegenvalt. Gedurende de eerste 5 weken is het verschil beperkt, maar na 25 weken is er een groot verschil. 

Het verschil tussen deze 2 waarden kan kleiner gemaakt worden door begeleidingzo toonde Heymsfield et al. aan in een wetenschappelijk onderzoek.

Begeleiding bij dieet geeft beter resultaat

Om resultaat te boeken bij een sportieve activiteit of bij musiceren is regelmatig lessen volgen heel geaccepteerd: wekelijkse tennis- of zwemles, 2x per week naar yogales, 1x per week naar pianoles en dagelijks oefenen Een coach of leraar helpt je om de sport of een instrument onder de knie te krijgen en steeds beter te worden.

Zo is het ook met gewichtsverlies. Meer nog, de Look AHEAD studie van Wadden et al.toont aan dat het beste resultaat qua gewichtsverlies op lange termijn (zelfs 4 jaar) behouden blijft, indien om de 2 weken met een professionele begeleider afspreekt. 

Vervangmaaltijden én support: de beste keuze voor de korte en lange termijn

Recent gepubliceerd door Leeds A.R., in Nutrition Bulletin, 39, 238-246:

Er is een steeds groter wordende behoefte aan aanvullende dieetmethoden voor mensen met obesitas gerelateerde symptomen, waarbij klassieke schema's onvoldoende resultaat opleveren. 

Snel initieel gewichtsverlies geeft snelle verbetering van symptomen:

  • verminderde gewrichtspijn bij artrose
  • betere slaapkwaliteit bij slaapapneu
  • verminderde kortademigheid bij inspanning
  • verminderd perifeer oedeem
  • snelle verbetering van metabolisme bij diabetes.

Deze snelle symptoomverlichting is motiverend en bevorderlijk voor de therapietrouw.

Naast de grootste gewichtsafname op korte termijn, wordt een significant beter resultaat behaald met vervangmaaltijden in combinatie met support/begeleiding dan met High-protein diet en anti-obesitas medicatie op lange termijn.